ERP software en complete bedrijfssoftware - BusinessSoftware.nl

ERP software

ERP software (enterprise resource planning) is software die primaire bedrijfsprocessen van organisaties ondersteunt. Het gaat hierbij om administratieve, logistieke en financiële bedrijfsprocessen. ERP software automatiseert deze processen en ondersteunt zo de efficiëntie en productiviteit van de organisatie. Gedetailleerde en gebruiksvriendelijke ERP software kan een aanzienlijke besparing opleveren en een goede toevoeging zijn in het inzicht in de processen.

Wat is ERP software

Met ERP software is een optimale bedrijfsvoering mogelijk. De financieel administratieve functie en relatiebeheer zijn belangrijke facetten van ERP software. Daarnaast wordt de optimale bedrijfsvoering ondersteund door het op de juiste manier aansturen van het personeel. Ook inzicht in resources en projecten is een cruciaal onderdeel voor optimale bedrijfsvoering. ERP software zorgt voor inzicht in de kosten en baten van projecten, zodat deze maximaal winstgevend kunnen zijn. Bovendien zorgt ERP sofware voor de mogelijkheid kennis vast te leggen en te delen binnen een organisatie. Zo wordt optimale bedrijfsvoering ook op kennisgebied gefaciliteerd. Omdat in elke sector iets anders gevraagd wordt van de ERP software, is het belangrijk software aan te schaffen die is afgestemd op de sector waarin de organisatie zich bevindt. Dergelijke software heeft vaak specifieke functionaliteiten die ervoor zorgen dat de software beter past bij de organisatie en het gebruik ervan sneller resultaat oplevert.

ERP software

Voordelen ERP software

ERP software heeft voor organisaties vele voordelen. Het belangrijkste voordeel is de koppeling van data binnen de gehele organisatie en de koppeling met andere systemen. Gegevens hoeven hierdoor slechts één keer te worden ingevoerd, wat de efficiëntie en sterk ten goede komt. ERP software is bovendien niet locatiegebonden; via een ERP systeem kan op alle vestigingen de meest actuele gegevens worden geraadpleegd. Van een bestelling wordt automatisch een inkooporder gemaakt en de personeelsinzet wordt hierop aangepast. ERP software is vaak branchespecifiek. Hierdoor worden specifieke functionaliteiten en specifieke systemen steeds completer en uitgebreider (industry solutions). Bovendien worden bedrijfsprocessen inzichtelijk gemaakt, zodat ze binnen de organisatie eenvoudig hetzelfde kunnen verlopen.

Nadelen ERP software

Een van de nadelen van ERP software is de afhankelijkheid van de leverancier. Dit komt door de brede inzet van de software. Wanneer er problemen zijn met de software werkt dit door in de hele organisatie en wanneer de leverancier wegvalt wordt dit overal gemerkt. De brede inzet van ERP software heeft ook als nadeel dat de implementatie veel impact kan hebben en veel tijd kan kosten. Goede service van de leverancier kan dit echter voorkomen. Soms zijn de kosten hoog, niet vanwege de software zelf, maar door hoge kosten voor implementatie en consultancy.

ERP in de cloud

Tegenwoordig is van veel software een versie of alternatief ‘in de cloud’ beschikbaar. Dit geldt ook voor ERP software. Bij ERP in de cloud bevindt het systeem zich niet op een eigen server, maar op een online dataserver. Er zijn geen eigen opslagruimte, hardware, systeembeheerder, back-ups of onderhoud nodig en updates zijn niet nodig. Bovendien is de software over de gehele organisatie te gebruiken zonder allerlei installaties, dus beschikt iedereen eenvoudig over de meest actuele gegevens.

Open source ERP software

Open source ERP software heeft vrij beschikbare de broncode. De software is vrij van rechten en kan zonder goedkeuring van de oorspronkelijke ontwikkelaars worden gewijzigd en uitgebreid. Wat betreft open source ERP software is slechts een beperkt aanbod. Voor de meeste ERP software moet een licentie gekocht worden om te mogen worden gebruikt. Wijzigingen in de software en maatwerk mogelijkheden zijn dan ook beperkt of heel kostbaar, omdat ze door de leverancier moeten worden uitgevoerd.

ERPsystemen.nl

Op de website ERPsystemen.nl vindt u een compleet overzicht van alle verkrijgbare ERP of relatiebeheersoftware, informatie over leveranciers en informatie die u helpt bij de selectie en implementatie van ERP software. Lees hier alles over ERP en ERP software.

Meer ERP informatie

Specifieke CRM functionaliteit toevoegen aan ERP software
Over business intelligence in bedrijfsvoering
Specifieke financiële software toevoegen aan ERP software
Beheersing van documentstromen (DMS) in bedrijfsvoering
Specifieke HRM software toevoegen aan ERP software
ERP in combinatie met logistieke software
ERP in combinatie met warehouse management (WMS)
ERP in combinatie met supply chain management
ERP in combinatie met transport management (TMS)
ERP in combinatie met automatische identificatie
ERP nieuws en ERP artikelen

Dit is ook ERP software

ERP software kunt u ook vinden onder de volgende benamingen:
• Enterprise resource planning software
• ERP pakket
• ERP systeem
• Bedrijfssoftware
• Businessoftware