HRM software en HR systemen - BusinessSoftware.nl

HRM software

HRM software is software ter ondersteuning van de HRM processen van organisaties. De software faciliteert digitale afhandeling van diverse administratieve zaken als personeelsinformatie en salarisadministratie, maar ook de meer strategische zaken. Denk hierbij aan assessments, recruitment, talentmanagement etc.

Wat is HRM software?

HRM software ontlast de HRM afdeling en zorgt ervoor dat zaken sneller en beter kunnen worden uitgevoerd. Gegevens hoeven slechts eenmaal te worden ingevoerd en wijzigingen kunnen direct via de software worden gedaan. Door de koppeling van HRM software aan andere bedrijfssystemen kunnen wijzigingen nog eenvoudiger en sneller aangepast worden. De route om zaken goedgekeurd te krijgen is met de software een stuk korter: handtekeningen worden digitaal gezet. Dit betekent niet alleen een efficiëntieslag, maar ook kostenbesparing en verduurzaming. Zo kan een HRM afdeling zich meer met strategische zaken bezighouden.

HRM software

E-HRM

Vroeger lag de verantwoordelijkheid voor de personeelsadministratie alleen bij de HR afdeling en had alleen deze afdeling inzicht in de HRM administratie. Tegenwoordig kan de hele organisatie bij het HR proces worden betrokken door middel van e-HRM, een speciale weboplossing. Met e-HRM kunnen belangrijke HR zaken overal en altijd eenvoudig geraadpleegd worden en kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. Wijzigingen worden direct verwerkt in de HRM software, waardoor deze niet meer hoeven worden genoteerd. Met e-HRM wordt alles digitaal en centraal geregeld en is het gebruik van papier, e-mail en Excel overbodig. Hierdoor zijn veel administratieve taken van de personeelsafdeling niet meer noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat deze afdeling een meer controlerende en strategische functie krijgt in plaats van administratief en operationeel.

Employee self service (ESS)

HRM software heeft als belangrijke functionaliteit en voordeel Employee Self Service. Dit houdt in dat medewerkers zelf al hun HRM zaken binnen de HRM software kunnen regelen. Basisprocessen als verlof, loonstroken, urenverantwoording en declaraties kunnen met Employee Self Service eenvoudig door de medewerker worden geregeld. Alle communicatie tussen medewerker en organisatie verloopt efficiënter en blijft digitaal opgeslagen. Employee Self Service zorgt voor een betere bediening van de medewerkers en voor een kostenbesparing voor de organisatie.

Self service

Manager self service (MSS)

Naast Employee Self Service is Manager Self Service een belangrijke functionaliteit en voordeel van HRM software. HR dossiers zijn voor managers toegankelijk, zodat zij deze zelf kunnen raadplegen, wijzigen en accorderen. Dit vereenvoudigt en versnelt de workflow rond onder andere zaken als verlof, beoordelingen en salariswijzigingen aanzienlijk.

Verzuimmanagement

HRM software beschikt in vrijwel alle gevallen over een functionaliteit voor verzuimmanagement. Verzuimmanagement zorgt ervoor dat alle gegevens over de afwezigheid van medewerkers in kaart worden gebracht en worden automatisch passende maatregelen aangegeven, zoals vervangend personeel of contact met het UWV. HRM software beschikt voor verzuimmanagement over de mogelijkheid een bestaand verzuimprotocol te hanteren. Hierdoor kan rekening worden gehouden met zowel wettelijke als organisatorische handelingen. De software start het verzuimprotocol automatisch op: het stuurt notificaties en creëert een actielijst. Zo weet iedereen snel wat er moet gebeuren en kunnen zaken efficiënt enn op tijd worden afgehandeld.

HRMsystemen.nl

Op de website HRMsystemen.nl vindt u een compleet overzicht van alle verkrijgbare HRM software, informatie over leveranciers en informatie die u helpt bij de selectie en implementatie van een HR pakket. Lees hier alles over HRM en HRM software.

Meer HRM informatie

HRM als onderdeel van ERP (bedrijfsbrede software)
HRM software nieuws en HRM software artikelen

Dit is ook HRM software

HRM software kunt u ook vinden onder de volgende benamingen:
• HR software
• HR pakket
• HR systeem
• HRM pakket
• HRM systeem
• Personeelsadministratiesoftware