Supply chain management software - BusinessSoftware.nl

Supply chain management software

SCM software heeft betrekking op het beheer van goederenstromen, maar heeft vaak veel meer functionaliteiten, met als belangrijkste kenmerken planning en communicatie. Het helpt uw organisatie om effectiever en efficiënter te worden. Lees hier meer over wat supply chain management software is en welke toepassing het voor u kan hebben.

Wat is SCM software?

Supply chain management software (SCM) helpt u bij het beheer van goederenstromen en richt zich op de planning en de communicatie die daarbij nodig is. Met name planning van de toekomstige vraag aan goederen en de benodigde capaciteit in combinatie met de communicatie tussen betrokken partijen is een belangrijke taak van SCM software. Op deze manier kan efficiënt worden omgegaan met de eigen inkoop, voorraadbeheer (inventory management) en eventuele uitbesteding van goederen. Supply chain management heeft te maken met de goederenstroom binnen een bedrijf, maar kan zich ook tot een magazijn beperken (WMS). Een belangrijke functionaliteit van SCM software is dan ook de koppeling met interne ERP, TMS en WMS systemen.

Voordelen

Het gebruik van SCM software heeft voor alle partijen die betrokken zijn bij de goederenstroom vele voordelen. Het reduceert logistieke kosten, versnelt het communicatieproces en zorgt voor inzicht, waardoor mensen proactief kunnen handelen en betere beslissingen kunnen nemen. Er wordt tijdwinst opgeleverd doordat de betrokken partijen met hetzelfde systeem werken, waarin zij bovendien altijd over realtime informatie beschikken. Planning en voorraadbeheer wordt hierdoor eenvoudiger. Dit alles draagt bij aan een betere service en een hogere klanttevredenheid. Met supply chain management hoeven gegevens slechts een keer te worden ingevoerd, waardoor de efficiëntie wordt vergroot en de foutenlast wordt verlaagd. Dit verhoogt de kwaliteit van de beschikbare gegevens en maakt – samen met de automatisering – een groot gedeelte van de administratieve werkzaamheden overbodig. Door ketenintegratie behoren dubbele handelingen tot de verleden tijd. Alle betrokken leveranciers zijn samen verantwoordelijk voor het bestel- en afleverproces, waardoor op dit gebied een grote efficiëntieslag en kostenbesparing plaatsvindt.

Supplychainmanagementsoftware

Supply chain management trends

Op het gebied van supply chain management zijn diverse trends zichtbaar, die het gebruik en de voordelen van SCM software verder verbeteren. Allereerst worden SCM pakketten totaaloplossingen, waarbij implementatie, integratie met andere systemen en onderhoud veel goedkoper zullen worden en integratie met moderne invoerapparatuur verder zal worden ontwikkeld. Ook de transparantie zal de komende tijd sterk worden verbeterd. Alle betrokken partijen worden gebruikers van hetzelfde systeem, waardoor veel zaken zelfstandig en te allen tijde kunnen worden afgehandeld. Contactpersonen kunnen via het systeem online worden benaderd, waardoor het sociale, laagdrempelige van social media in de SCM software en andere bedrijfssoftware wordt geïntegreerd.

Supplychainmanagementsoftware.nl

Op de SCM portal Supplychainmanagementsoftware.nl vindt u een compleet overzicht van alle verkrijgbare supply chain management software, informatie over SCM leveranciers en informatie die u helpt bij de selectie en implementatie van SCM software. Lees hier alles over SCM software.

Dit is ook SCM software

SCM software kunt u ook vinden onder de volgende benamingen:
• supply chain
• Enterprise resource planning
• Warehouse management