BPM software en business process management - BusinessSoftware.nl

BPM software – business process management software

BPM software (business process management) helpt bij de afstemming van noodzakelijke bedrijfsprocessen en levert zo een bijdrage aan het leveren van de beste kwaliteit service en producten.

Wat is BPM software?

Inzicht in de relaties tussen alle processen, de aansluiting en verwerking van informatie zorgt ervoor dat kwetsbare gedeelten van de workflow van een organisatie aan het licht komen. Met deze informatie kunnen de bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Business process management (BPM) is het vakgebied dat zich bezighoudt met innoveren, automatiseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. BPM software zorgt voor een transparantere en betere bedrijfsvoering, waardoor de primaire doelstellingen van de organisatie worden ondersteund. Business process management software (BPM software) is software die de innovatie, optimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen ondersteunt. BPM software zorgt voor real time monitoring van de bedrijfsprocessen en documenteert alle gegevens rond deze processen. Met behulp van deze gegevens kunnen toekomstige situaties worden voorspeld. Hierdoor wordt proactief handelen mogelijk en kan er sneller op zaken worden ingespeeld. Zaken als behaalde resultaten, KPI’s en verbeterpunten worden door middel van BPM software gevisualiseerd in dashboards, waardoor het continue veranderproces wordt gefaciliteerd en doelstellingen kunnen worden opgesteld en bijgesteld.

BPM software

Voordelen van BPM software

BPM software heeft als meerwaarde dat het inzicht in en grip op bedrijfsprocessen heeft. BPM software kan processen activeren en de mensen, informatie en benodigde systemen bij elkaar brengen. Door middel van BPM software krijgen managers inzicht in de ontwikkeling en knelpunten van de processen. Daarnaast biedt het systeem informatie over de optimalisatiemogelijkheden van de processen. Met al deze gegevens kan eenvoudig een optimalisatieslag worden uitgevoerd en zullen de workflow en de prestaties verbeteren. Deze verbeterde bedrijfsprocessen zorgen voor voordelen als lagere kosten, productiever personeel en hogere klanttevredenheid. Met Business process management software ontstaat er grip op en inzicht in de operationele bedrijfsprocessen van een organisatie. Doordat de bedrijfsprocessen met BPM software inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt, kunnen medewerkers gemakkelijker bij deze processen worden betrokken. Zo kunnen organisatorische doelstellingen gezamenlijk worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de doorlooptijd met het gebruik van BPM software verkort. Door de continue optimalisatie en automatisering van de bedrijfsprocessen, worden deze processen verkort. Dit is terug te zien in een reductie van de algehele doorlooptijd. Een kortere doorlooptijd betekent minder kosten en méér omzet.

BPMsystemen.nl

Op de website BPMsystemen.nl vindt u een compleet overzicht van alle verkrijgbare BPM software en business process management oplossingen, informatie over leveranciers en informatie die u helpt bij de selectie en implementatie van BPM software. Lees hier alles over Business process management en BPM software.

Dit is ook BPM software

BPM software kunt u ook vinden onder de volgende benamingen:
• Business process management
• BPM pakket
• BPM systeem