Pakketselectie - BusinessSoftware.nl

Workshop pakketselectie en implementatie

De keuze en invoering van nieuwe ERP, CRM, HRM, business intelligence, logistieke, financiële of andere bedrijfssoftware is een lastige en risicovolle opgave. De investeringen zijn meestal fors en er is sprake van een hoog afbreukrisico. Vanwege de grote financiële en organisatorische impact kunnen eenmaal gemaakte keuzes niet snel meer gewijzigd worden. Het selectietraject moet dus in één keer tot een goede keuze leiden! Over hoe u dat realiseert gaat de workshop ‘Pakketselectie en implementatie’ die BusinessSoftware.nl in samenwerking met onafhankelijk adviseur en trainer Guus Krabbenborg organiseert.

Dit zeiden eerdere deelnemers over deze workshop:

  • ‘Goede tips en bruikbare heldere richtlijnen ontvangen.’
  • ‘Sluit zeer goed aan bij ons lopende oriëntatieproces.’
  • ‘Veel goede informatie, tips en handvatten.’
  • ‘Handige, praktische tips en adviezen voor selectie van zowel pakket als leverancier.’
  • ‘Goed begin van onze oriëntatie – heeft veel huiswerk opgeleverd.’
  • ‘Erg goed!’

De workshops worden telkens door de deelnemers hoog gewaardeerd, met een rapportcijfer van 8 en hoger.

Speciaal aanbod

Heeft u recent een CRM box, ERP box, HRM box, BI box, SCM box, WMS box of één van onze andere gratis informatiepakketten aangevraagd, dan kunt met korting aan deze workshop deelnemen.

Goed begin van succesvolle selectie en implementatie

Als u zich voorbereidt op de keuze en invoering van nieuwe bedrijfssoftware en streeft naar verstandige keuzes uit softwareoplossingen, leveranciers en implementatiepartners, dan helpt deze eendaagse workshop u op weg. Wij garanderen u een inspirerende dag met een docent die de softwaremarkt al 20 jaar van binnenuit kent, inclusief alle succesfactoren en valkuilen.

Inzicht in de softwaremarkt

Het selectietraject van ERP, CRM, HRM, BI, financiële, logistieke of andere zakelijke software moet binnen beperkte tijd tot de beste keuze leiden. In de praktijk blijkt dat echter niet eenvoudig. Een belangrijke reden daarvoor is dat de markt van bedrijfssoftware onvoldoende transparant is. Talloze leveranciers bieden software aan, waarbij de verschillen tussen leveranciers en de talloze oplossingen niet eenvoudig waarneembaar zijn. Ook de verwarrende en niet eenduidig gebruikte terminologie maken de keuze er niet eenvoudiger op. Al met al is het risico op een verkeerde keuze groot. Een risico dat u eenvoudig kunt verkleinen door uw eigen kennis en inzichten over selectie- en implementatietrajecten tijdig te vergroten. Via de workshop ‘Pakketselectie en implementatie’ kunt u dat doel bereiken.

Doel van de workshop

Het doel van deze workshop is om u zo goed mogelijk op de juiste keuze van nieuwe software en de leverancier ervan voor te bereiden. Na de workshop kunt u de selectie bewuster uitvoeren, bent u beter in staat weloverwogen keuzes te maken en bent u een betere gesprekspartner voor uw leveranciers en externe adviseur. Resultaat daarvan is een beter passende keuze en gunstiger omstandigheden voor het uitvoeren van de implementatie. Doelstellingen:
> Goede voorbereiding op de keuze van software en leverancier.
> Goed inzicht in het selectie- en implementatietraject.
> Betere gesprekspartner voor leveranciers en adviseurs.
> Goed zicht op de actuele softwaremarkt.
> Stevige handvatten voor de aanpak van het selectietraject.
> Goed inzicht in de keuze van een pakket- en implementatiepartner.
> Kennis van de praktische aspecten van een softwareimplementatie.

Wat u leert over pakketselectie

Het onderdeel pakketselectie omvat onder meer de volgende onderwerpen:
> Conceptuele analyse van het softwareaanbod.
> Interne analyse.
> Doelstelling voor de vernieuwing.
> Tijdspad om tot een besluit te komen (o.a. welke stappen zijn er, in welke volgorde, hoe vlieg je dat aan).
> Spanning tussen de wensenlijst (RFI), de hoogte van de investering en de hoeveelheid maatwerk.
> Effectief omgaan met maatwerk.
> Hoe stelt u de offerteaanvraag precies samen?
> Hoe kunt u offertes goed beoordelen en vergelijkbaar maken?
> Initiële investering versus de jaarlijkse kosten (TCO).
> Op welke aspecten gaat u een keuze baseren? En hoe meet u die vervolgens?
> De stap van longlist naar shortlist.
> Belang van schaalgrootte: welke aanbieders overleven en waarom?
> Wat is integratie? Wat is het verschil met koppelingen? Waarom is het van belang? En wie biedt er eigenlijk integratie aan?
> Eenvoud van bediening en beheer.
> Toegang tot het systeem.
> Kosten versus opbrengsten (ROI).
> Wel of geen maatwerk?
> Hoe creëert u draagvlak voor een keuze?

Wat u leert over implementatie

Het onderdeel implementatie omvat onder meer de volgende onderwerpen:
> Wie doet wat in de implementatiefase?
> Welke verschillende implementatiescenario’s kunt u onderscheiden?
> Belang van methodiek voor een implementatie.
> Beperken van de doorlooptijd (belangrijker dan korting op aanschaf).
> Belang van (investeren in) kwaliteit bij alle betrokkenen, dus zowel die van de leverancier als die intern.
> De enorme waarde van kennis en waarom het oliedom is daar op te bezuinigen.
> Rol van het management bij veranderingsprocessen.

Opzet van de workshop

‘Pakketselectie en implementatie’ is geen training, lezing of seminar, maar een workshop. Dus met veel interactie, voorbeelden uit de praktijk, volop ruimte om uw vragen te stellen en maximaal tien deelnemers.

Uw docent

Guus Krabbenborg (1961) is al meer dan twintig jaar actief in de wereld van bedrijfssoftware. In 2000 richtte hij TerDege Advies op, een onafhankelijk bureau voor advisering en training gericht op de nationale en internationale markt voor bedrijfssoftware. Guus is spreker en publicist over de ERP- en CRM-branche, vaste columnist voor het vakblad Logistiek en schrijver van het boek ‘Verbeter uw ERP-projecten!’. Exclusief voor BusinessSoftware.nl en de selectieplatformen ERPsystemen.nl en CRMsystemen.nl stelde Guus twee boeken samen, waarin een groot aantal facetten van selectie en implementatie van ERP en CRM software besproken worden. Via de diverse informatiepakketten zijn deze boeken gratis verkrijgbaar.

Data, tijd en locatie
De workshop wordt op diverse data georganiseerd. Bovenaan deze pagina en op het aanmeldformulier vindt u de eerstvolgende datum. De workshop begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De locatie is hotel Mercure in Bunnik. De lunch en koffie worden u aangeboden.

Deelnemen met korting
De deelnamekosten bedragen 500 euro per persoon, exclusief btw en inclusief lunch en koffie. Ontvangers van één van de informatiepakketten (CRM box, ERP box, HRM box, enz) ontvangen een interessante korting. Informatie hierover treft u aan in het informatiepakket.

Niet goed? Geld terug!
Bent u achteraf niet tevreden over uw deelname aan de workshop, dan ontvangt u uw volledige deelnamekosten retour. Niet goed, geld terug! Een garantie overigens, waar nog nooit één deelnemer van gebruik gemaakt heeft!

Aanmelden of een vraag stellen
Via het aanmeldformulier kunt u zich voor deze workshop inschrijven. Wilt u eerst nog meer informatie over de inhoud of opzet van de workshop, stel dan hier uw vraag. Wij bellen of mailen u dan spoedig terug.