Gratis boeken - BusinessSoftware.nl

Gratis boeken

BusinessSoftware.nl is uitgever van een reeks publicaties op het gebied van bedrijfssoftware, pakketselectie en leverancierskeuze. Auteurs zijn onafhankelijke vakspecialisten en vanuit hun dagelijkse praktijk actief betrokken bij selectie- en implementatietrajecten op het gebied van ERP, CRM, CMS, business intelligence, document management, HRM, logistieke (WMS, SCM, TMS, RFID) en financiële software.

Informatiepakketten

BusinessSoftware.nl is de originele ontwikkelaar en Nederlands grootste distributeur van informatiepakketten over de selectie van zakelijke software. De informatiepakketten inclusief boeken en publicaties kunt u gratis aanvragen via de hiernaast vermelde portals.

Handboek Softwareselectie

Sinds de eerste druk in 2005 van het Handboek Softwareselectie is dit één van de meest geraadpleegde boeken voor organisaties die zich oriënteren op de aanschaf van zakelijke software. Het handboek maakt onderdeel uit van alle gratis informatiepakketten.

Gratis publicaties

Kijk hieronder welke publicaties deel uitmaken van de diverse gratis informatiepakketten:

CRM box, het CRM selectiepakket
ERP box, het ERP selectiepakket
BI box, het business intelligence selectiepakket
CMS box, het CMS selectiepakket
DMS box, het DMS selectiepakket
HRM box, het HRM software selectiepakket
Financieel box, het selectiepakket voor financiële software